Stavební činnost


1. Příprava staveb
Příprava a poradenská činnost, zpracování studií, projektová příprava, projekční práce, inženýrská činnost, územní rozhodnutí, vyjádření kompetentních orgánů, rozpočtová činnost, pomoc se zpracováním výběru zhotovitele, příprava soutěží, harmonogramy zakázek, geodetická a geologická měření, radonový průzkum atd.

2. Vlastní realizace zakázek
Skutečná vlastní realizace stavebních zakázek, plnění harmonogramů výstavby, dodávky materiálů a technologií, dokumentace průběhu stavby na mini DV média

3. Dokončovací práce
Dokončovací práce v závěru stavby, kolaudační rozhodnutí, přejímka staveb, předání stavby investorovi, zakreslení skutečného stavu provedení, zakreslení do digitální geodetické mapy, zpracování průběhu výstavby na CD ROM

Vaše vize - náš cíl
© Parea 2007
webdesign iStudio 2008-2011